За нас

Обсерваторията за наноматериали на ЕС (ОНЕС) предоставя информация за налични наноматериали на пазара на ЕС. Независимо дали разработвате политики в областта или сте потребител, или представлявате промишлен сектор, или „зелена“ НПО, информацията в ОНЕС предлага интересни материали за четене, свързани с безопасността, иновациите, проучванията и употребите на наноматериали.

ОНЕС се финансира от Европейската комисия. ОНЕС се хоства и поддържа от Европейската агенция по химикали (ECHA).