Site Map

Наноматериалите се използват в много продукти за ежедневна употреба

products_main

Man painting a wall white

В ежедневния живот наноматериалите осигуряват нови функционалности при много продукти. Например, работните показатели на батериите и на много електронни продукти, които използваме всеки ден, като сензорни екрани, зависят от наноматериалите.

Различни наноматериали вече от дълго време се използват в козметиката, в слънцезащитни кремове, дезинфектанти, оцветители и пълнители.

Терминът „продукт“ често се използва за обхващане както на химични продукти (смеси), така и на различни изделия.