Vítejte v Observatoři Evropské unie pro nanomateriály

Photo of a cyclist

Zde najdete informace o existujících nanomateriálech na trhu EU. Ať už se podílíte na přípravě politik v této oblasti, spotřebitel, představitel průmyslu nebo ekologické nevládní organizace, informace o Observatoři Evropské unie pro nanomateriály (EUON) nabízejí zajímavé čtení ohledně bezpečnosti, inovací, výzkumu a použití nanomateriálů.

Co jsou to nanomateriály? Jsou to částice tak malé, že je můžeme vidět jen pomocí mikroskopu. A nanomateriály jsou všude. Nacházejí se i v přírodě, snadno unášeny větrem, jako například pyl nebo písek. Stále více se s nimi ale setkáváme také v našem každodenním životě prostřednictvím spotřebního zboží. To, že jsou malé, někdy znamená, že se také chovají jinak než stejná látka ve formě větších částic, a to může ovlivnit možné riziko.

EUON je nová iniciativa financovaná Evropskou komisí. Během následujících let se bude rozrůstat, protože budeme obsah této platformy dále rozšiřovat. Vy čtenáři v tom budete hrát významnou roli, neboť našeho ambiciózního cíle zvýšit transparentnost ohledně nanomateriálů na trhu EU můžeme dosáhnout pouze tak, že zajistíme, aby byla brána v úvahu všechna hlediska. EUON provozuje a spravuje Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).

 

 

Events