Nanomateriály se používají v mnoha běžných výrobcích

Man painting a wall white

Man painting a wall white

V každodenním životě zajišťují nanomateriály mnoha výrobkům nové funkce. Například výkon baterií a mnohých elektronických výrobků, které používáme každý den, například dotykových obrazovek, je závislý na nanomateriálech.

Různé nanomateriály se již delší dobu používají v kosmetických přípravcích, přípravcích na ochranu proti slunečnímu záření, dezinfekčních přípravcích, barvivech a plnivech.

Pojmem „výrobek“ se často rozumí jak chemické výrobky (směsi), tak i různé předměty.