Výrobky a předměty vyrobené pomocí nanomateriálů nebo obsahující nanomateriály

 

 

Nanomateriály se používají proto, že mohou zlepšit funkci nebo vlastnost výrobků, materiálů nebo předmětů. Níže najdete obecný popis možné přidané hodnoty konkrétních nanomateriálů v některých výrobcích nebo předmětech.
 

Nátěrové hmoty a barvy

V nátěrových hmotách a barvách se nanomateriály používají například proto, aby zlepšily jejich trvanlivost a přidaly nové funkce, jako je odpuzování vody nebo nečistot, „snadné čištění“, odolnost proti mikroorganismům nebo odolnost proti poškrábání.

V současné době jsou nejdůležitějšími nanomateriály pro odvětví barev a nátěrových hmot nanoformy oxidu titaničitého a oxidu křemičitého. Nanoforma oxidu titaničitého se v nátěrových hmotách používá především kvůli tomu, že její fotokatalytické vlastnosti je možné využít pro samočistící povrchy. Přídavek syntetického amorfního oxidu křemičitého může zlepšit tvrdost barvy a její odolnost proti otěru, poškrábání a povětrnostním vlivům. Dále se pro možné budoucí využití v barvách v současné době zkoumají nanoformy stříbra, oxidu zinečnatého, oxidu ceričitého, oxidu měďnatého a oxidu hořečnatého.

Léčiva

Ve farmaceutickém odvětví se nanomateriály většinou používají jako pomocné látky, tedy látky, které slouží jako nosič nebo médium pro léčivo, ale samy účinné nejsou. Některé tablety, čípky a krémy obsahují nanomateriály, například syntetický amorfní oxid křemičitý, které upravují viskozitu a homogenitu účinných látek. Nanočástice stříbra se zase už řadu let používají jako antibakteriální prostředky při ošetřování ran.

Kosmetika, přípravky pro osobní péči

Nanotechnologie hraje důležitou úlohu také v kosmetickém odvětví. Nanomateriály se nacházejí v řadě kosmetických výrobků včetně hydratačních přípravků, přípravků pro péči o vlasy, líčidel a přípravků na ochranu před slunečním zářením. Hlavní výhodou používání nanočástic v přípravcích pro osobní péči je zlepšení stability složek kosmetických přípravků (např. vitaminů, nenasycených mastných kyselin a antioxidantů) díky jejich zapouzdření pomocí nanočástic; účinná ochrana kůže před účinky škodlivých ultrafialových (UV) paprsků; esteticky příjemný účinek výrobků (např. v minerálních slunečních filtrech přináší používání menších částic účinného minerálu tu výhodu, že po nanesení přípravky nezanechávají zřetelný bílý odstín); zacílení účinné látky na požadované buňky nebo orgán a možnost řízeného uvolňování účinných látek a tedy prodlouženého účinku, která se zkoumá i při vývoji léčiv.

Plasty

Odvětví výroby plastů je oborem, kde se nanotechnologie hojně využívají. Jednou z nejdůležitějších aplikací na poli (nových) materiálů je vývoj nanokompozitů, tedy vyztužených polymerů obsahujících nanomateriály. Termoplasty vyztužené pomocí nanotechnologie mohou odolávat teplu, jsou samozhášivé, zajišťují stabilitu a mají schopnost vést elektřinu. Například nitrid titanu je extrémně tvrdý materiál, který se používá v plastech, jako je polyethylentereftalát (PET), a vylepšuje fyzikální vlastnosti z něj vyrobených lahví i účinnost procesů při výrobě PET.

Tkaniny, textilie a oděvy

Nanomateriály obsahuje řada dnes běžně používaných textilních výrobků. Některé textilní materiály pro kojence mohou být opatřeny povlakem nanostříbra, které zajišťuje antibakteriální ochranu. Nanoforma oxidu titaničitého poskytuje ochranu před UV zářením v plážových oděvech. Mnoho voděodolných turistických bund a ubrusů s ochranou proti potřísnění je opatřeno povlakem nanoformy syntetického amorfního oxidu křemičitého. Pro zlepšení odolnosti proti otěru mohou být textilie opatřeny nátěrem nanoformy oxidu hlinitého, uhlíkových nanotrubiček nebo nanoformy syntetického amorfního oxidu křemičitého.

Sportovní vybavení

Nejpoužívanějším nanomateriálem pro sportovní potřeby jsou uhlíkové nanotrubičky. Široce se využívají při výrobě lehčího, ale zároveň pevnějšího vybavení, jako jsou tenisové rakety, golfové hole a rámy jízdních kol.

Potraviny

Nanotechnologie nachází uplatnění také v potravinářství. Hlavní směry vývoje se zatím zaměřují na pozměňování textury složek potravin, zapouzdření složek potravin nebo přídatných látek, vývoj nových chutí, řízené uvolňování aromat, vývoj nanosenzorů zajišťujících sledovatelnost a monitorování stavu potravin během přepravy a skladování nebo zvyšování biologické dostupnosti nutričních složek.

Categories Display