Strategic Approach to International Chemicals Management

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) logo

SAICM je rámec politiky na podporu správného nakládání s chemickými látkami na celosvětové úrovni. Je úzce spjat s cíli sjednanými na světovém summitu o udržitelném rozvoji (WSSD) v Johannesburgu v roce 2002.

Jeden z těchto cílů se týká přímo chemických látek. Uvádí: „do roku 2020 by se všechny chemické látky měly vyrábět a používat způsobem, který výrazně sníží jejich negativní dopad na lidi a životní prostředí.“

V rámci SAICM bylo dosaženo dohody o „Globálním akčním plánu“, který má poskytnout strategii ke splnění cílů WSSD. Tento plán obsahuje i opatření týkající se nanomateriálů, stejně jako například olova v barvách, endokrinních disruptorů a pesticidů. Nanotechnologie a vyráběné nanomateriály SAICM označil za jednu z nových politických otázek.