UNEP a UNITAR

United Nations logo

UNEP a UNITAR se výrazně soustřeďují na budování kapacity mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.

Společně s Meziorganizačním programem pro správné nakládání s chemickými látkami (IOMC) bylo v posledních pěti letech uspořádáno několik regionálních workshopů zaměřených na rozšiřování poznatků o tom, jak provádět posouzení a řízení rizik těchto materiálů na vnitrostátní úrovni.

Jejich práce dala zemím též příležitost přispět ke zvýšení kapacity rozvojových zemí, aby byly schopny řešit otázky bezpečnosti nanomateriálů.