Fødevareemballage

Et af de største anvendelsesområder for nanomaterialer inden for fødevaresektoren er i dag udviklingen af vores fødevareemballage. Bortset fra at føre til lettere og mere holdbare materialer såsom plastbeholdere og flasker kan nanomaterialer også anvendes til at forhindre fordærvelse af fødevarer.
 

Anvendelse af nanomaterialer til at bevare fødevarer og sikre dem mod bakterieangreb

Fødevareemballage er sædvanligvis af plast. Dens største svaghed er dens manglende evne til at forhindre luftarter som ilt og andre små molekyler i at trænge igennem og nå frem til fødevaren. Tilsætning af nanomaterialer som nanoler, titannitrid eller titandioxid kan forbedre et materiales egenskaber ved f.eks. at gøre det lettere og stærkere. Nanomaterialer kan desuden hindre gasser og lys i at komme ind i emballagen og forårsage forringelse, og de kan derudover have antimikrobielle egenskaber — som medvirker til at holde fødevarer friske i lang tid og beskyttet mod skadelige bakterier.
 

Der er innovation i gang for at skabe mere bæredygtige materialer i fødevareemballageindustrien

Cellulose er et af de mest udbredte materialer i naturen og kan udvindes af planter og træer. Forskerne har udviklet bionedbrydelige kompositmembraner af cellulosenanopartikler. Forskning tyder på, at sådanne biobaserede film kan forhindre vand i at komme ind i emballagen, beskytte ferske fødevarer mod skadelige bakterier og potentielt forlænge produktets holdbarhed. Det indebærer, at biofilmene kan tænkes at finde anvendelse i fødevareemballageindustrien til at nedsætte madspild og fødevarebårne sygdomme, skønt deres potentielle toksicitet endnu ikke er fuldt undersøgt.

Forskere er også ved at udvikle "smart" emballage, der anvender sensorer i nanostørrelse til at overvåge fødevarens tilstand. Der er udviklet en lang række nanopartikel-baserede detektorer til påvisning af forurenende stoffer i fødevarer. Når et forurenende stof kommer i kontakt med nanopartiklerne, opstår der en reaktion mellem nanomaterialet og forureningen, som giver et synligt signal om, at fødevaren er blevet dårlig. Leverandørerne kan anvende sådanne nanosensorer til at angive fødevarens tilstand over for forbrugerne.
 

Indstrømning af nanomaterialer i fødevarerne

Risikoen for forbrugerne ved anvendelse af nanoteknologi i fødevareemballage hænger sammen med den mulige indstrømning af nanomaterialer i fødevaren. På nuværende tidspunkt foreligger der meget begrænsede data om indstrømning, men de hidtil tilgængelige data har vist meget lave niveauer af indstrømning. Mange anvendelser af nanoteknologi er stadig genstand for forskning, men nogle få af dem er allerede lovliggjort på markedet af medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, såsom titannitrid i flasker af polyethylenterephthalat (PET). Nanomaterialer til anvendelse i fødevareemballage i Europa skal vurderes af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), før de godkendes. Nano-titannitrid hører til de få godkendte nanomaterialer og anvendes som tilsætningsstof i plastflasker.