Nanomaterjalide otsing

Nanomaterjalide otsing

Siin saate otsida praegu ELi turul olevaid nanomaterjale. Andmed põhinevad REACH-registreerimistoimikute, kosmeetikatoodete määruse ning ka Prantsusmaa ja Belgia andmike avalikult kättesaadaval teabel. Tulemused on seotud Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) andmebaasiga kõikide ELis registreeritud kemikaalide kohta. Kuna nanomaterjalide määratlused ja kogustest teatamise künnised on erinevad, ei tähenda viide nanomaterjalile mõnes nendest andmeallikatest seda, et see sisaldub kõikides andmeallikates.

Kuna andmeallikate vahel on erinevusi ka teatamiseeskirjades ja -ulatuses, ei ole andmeallikates teatatud materjalidele alati võimalik leida vastet ECHA andmebaasis sisalduvate ainete seast. Kui vastet ei leita, ei ole algses andmeallikas kirjeldatud materjalist teatatud.

Osa registreeritud ainete teabest võib kuuluda kolmandatele isikutele. Selle teabe kasutamiseks võib olla vaja kolmandatest isikutest omanike eelnevat luba. Lisateave on õigusteabe märkuses.

Nano Search ei ole ajutiselt võimalik ühendust saada.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.