Nanomateriaalien luonnehdinta

Jotta nanomateriaalien turvallisuutta voitaisiin arvioida, niitä on ensin luonnehdittava asianmukaisesti. Tämä merkitsee, että mitataan eri ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa nanomateriaalien myrkyllisyyteen, kuten hiukkaskoko, pinta-ala ja vesiliukoisuus.

Luonnehdinta on tarpeen sen varmistamiseksi, että samalla tai hyvin samanlaisella materiaalilla tehdyt (eko)myrkyllisyyttä koskevat tutkimukset ovat vertailukelpoisia.

Riskien arvioijat haluavat lisäksi saada nämä mittaustulokset voidakseen selvittää, onko olemassa nanomateriaalien käyttäytymiskaavoja, jotka voidaan ennakoida näiden fysikaalis-kemiallisten parametrien perusteella. Esimerkiksi: korreloiko tietyn nanomateriaalin myrkyllisyys sen hiukkaskoon kanssa? Onko nanomateriaalin myrkyllisyyttä mahdollista ennakoida tietyn parametrin tai todennäköisemmin tiettyjen parametrien yhdistelmän perusteella? Entä mitkä fysikaalis-kemialliset parametrit on tärkeintä mitata?

Aiemmin tehtyjen nanomateriaalien myrkyllisyyttä koskevien tutkimustulosten merkittävä ongelma oli riittävien luonnehdintatietojen puuttuminen niistä nanomateriaaleista, joita tutkimuksissa oli käytetty. Tämän takia tutkimustulosten tulkinta ja eri tulosten vertailu on hankalaa. Siksi jokaisesta nanomateriaalista on mitattava tiettyjen ominaisuuksien vähimmäisjoukko, ennen kuin (eko)myrkyllisyyttä koskevia tutkimuksia tehdään.

Tutkijat ovat edistyneet tällä alalla huomattavasti, ja useimpiin uusiin nanomateriaaleja koskeviin tutkimuksiin sisältyy laaja fysikaalis-kemiallinen luonnehdinta.