Hae nanomateriaaleja

ECHA on julkaissut uuden ECHA CHEM -tietokannan. Lisätietoja siirtymisestä ECHA CHEM -tietokantaan.  Lisää

Tässä esitetyt nanomateriaaleja koskevat tiedot ovat peräisin nykyisellä tiedonjakoalustalla olevista REACH-rekisteröintitiedoista. Tiedonjakoalustaa ei enää ylläpidetä, joten sen sisältämiä tietoja ei päivitetä 19. toukokuuta 2023 alkaen. Ajantasaiset REACH-rekisteröintitiedot julkaistaan ainoastaan ECHA CHEM -tietokannassa. Valitettavasti kyseisiä tietoja ei ole mahdollista liittää tähän portaaliin, eikä ECHA CHEM-tietokannassa voida toistaiseksi tehdä hakuja nanomateriaalien ominaisuuksien tai luetteloiden perusteella.

Kiitos kärsivällisyydestä tämän siirtymäkauden aikana.


 

1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol

EC/List no: 220-562-2 CAS no: 2814-77-9
REACH Registration No
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 10 to < 100 kg per annum
French inventory
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
Article Category
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
Process Category PROC 4: Chemical production where opportunity for exposure arises
Sector of Use SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE) ERC 2
PC 9a
PROC 4
SU 10
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID