Hae nanomateriaaleja

ECHA on julkaissut uuden ECHA CHEM -tietokannan. Lisätietoja siirtymisestä ECHA CHEM -tietokantaan.  Lisää

Tässä esitetyt nanomateriaaleja koskevat tiedot ovat peräisin nykyisellä tiedonjakoalustalla olevista REACH-rekisteröintitiedoista. Tiedonjakoalustaa ei enää ylläpidetä, joten sen sisältämiä tietoja ei päivitetä 19. toukokuuta 2023 alkaen. Ajantasaiset REACH-rekisteröintitiedot julkaistaan ainoastaan ECHA CHEM -tietokannassa. Valitettavasti kyseisiä tietoja ei ole mahdollista liittää tähän portaaliin, eikä ECHA CHEM-tietokannassa voida toistaiseksi tehdä hakuja nanomateriaalien ominaisuuksien tai luetteloiden perusteella.

Kiitos kärsivällisyydestä tämän siirtymäkauden aikana.


 

2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide]

EC/List no: 229-388-1 CAS no: 6505-28-8
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 1 to < 10 tonnes per annum
French inventory
Uses information
Environmental release category
Article Category
Product Category PC 9a: Coatings and paints, thinners, paint removes
Process Category PROC 8b: Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities
Sector of Use SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE) 20590
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID