Istraživanje okoliša

Tijekom godina povećava se zabrinutost zbog potencijalnih rizika za okoliš koje predstavljaju proizvodnja i primjena nanomaterijala. Kako istraživanje koje financira EU doprinosi suočavanju s tim razlozima za zabrinutost?

Jedinstvena svojstva nanomaterijala predstavljaju izazove za znanstvenike koji rade na ocjeni okolišnih rizika. Analiziranje opasnosti za okoliš od nanomaterijala predstavlja složen zadatak koji obuhvaća brojna različita područja znanstvene stručnosti.

Kako bi dobro i pouzdano procijenili okolišne rizike, znanstvenici moraju prikupiti informacije relevantne za različite faze cijelog životnog ciklusa nanomaterijala, od proizvodnje sve do recikliranja i odlaganja materijala.

To obuhvaća sljedeće:

  • informacije o fizikalno-kemijskim značajkama nanomaterijala
  • informacije o mjestu nanomaterijal ulazi u okoliš
  • informacije o organizmima koji su izloženi nanomaterijalu
  • predviđanja u pogledu izloženosti vode, tla i naslaga nanomaterijalima
  • informacije o tomu prolaze li i kako nanomaterijali preobrazbu nakon što su ušli u okoliš, odnosno kako su određeni nanomaterijali u interakciji s drugim kemikalijama, prirodnim i umjetnim, prisutnim u okolišu.

Istraživačkim projektima koji se financiraju sredstvima EU-a nastoje se poboljšati dostupni alati, metode ispitivanja i tehnike koje pomažu u praćenju i mjerenju nanomaterijala u okolišu. Na taj način znanstvenici i regulatori neće samo dobiti pouzdanije podatke za ocjenjivanje okolišnih rizika od nanomaterijala, nego će i utvrditi kada su potrebne dodatne mjere upravljanja rizikom.

Dva istraživačka projekta koja se financiraju sredstvima EU-a, a to su upravljanje rizicima od nanomaterijala (MARINA) i održive nanotehnologije (SUN), dala su obećavajuće rezultate u pogledu procjene izloženosti okoliša nanomaterijalima i izrade realističnih scenarija za okolišnu izloženost. Kao rezultat projekata donesene su važne preporuke o poboljšanju postojećih smjernica za ispitivanje nanomaterijala, čime je nadležnim tijelima omogućeno da osmisle bolje načine ispitivanja i stvore nove standardizirane metode ocjene okolišnih rizika od nanomaterijala.

Categories Display