Nanomaterijali – smjernice za ispitivanje, norme i regulatorne procjene

Za proizvodnju, ispitivanje i uređenje uporabe nanomaterijala potrebno je primjenjivati nacionalno i međunarodno usuglašene smjernice za ispitivanje i tehničke norme.

Tim se smjernicama i normama utvrđuju zahtjevi u pogledu obavljanja tehničkih postupaka, npr. način provođenja sigurnosnih ispitivanja ili mjerenja svojstava tvari na jedinstven i ponovljiv način.

U izradu tih normi bila su uključena brojna tijela, kao što su Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) i Europski odbor za normizaciju (CEN). Tim su aktivnostima doprinijela i nacionalna tijela za normizaciju unutar i izvan EU-a.

Iako su za tehničke postupke dostupne brojne smjernice za ispitivanje i norme, u nekim se slučajevima one trebaju posebno prilagoditi nanomaterijalima. Budući da je jedna od glavnih zadaća EUON-a pružati informacije onima koji se bave nanomaterijalima, na ovoj se mrežnoj stranici navodi popis normi posebno prilagođenih nanomaterijalima.

Na stranici su dostupne i sve europske regulatorne procjene i znanstvena mišljenja agencija ili znanstvenih odbora EU-a koji se odnose na tvari u nanoobliku. Ti će se popisi redovito ažurirati nakon objavljivanja novih stavki. Napominjemo da su neke norme javno dostupne, dok je druge potrebno kupiti.