Jelentések

Tudományos jelentések

 

Tanulmány érvényes in silico modellezési eszközökről és kereszthivatkozási megközelítésekről, beleértve a konkrét nanoanyagok (típusaik) kereszthivatkozására vonatkozó esettanulmányok elkészítését

E tanulmány célja a nanoanyagok veszély- és kockázatértékeléséhez rendelkezésre álló számítási modellek és in silico módszerek és eszközök átfogó elemzése volt, szisztematikus szakirodalmi áttekintés, a terület szakértőivel készített interjúk és a vonatkozó esettanulmányok kidolgozása révén.

A tanulmány elkészítésére a Nanoanyagok Európai Uniós Megfigyelőközpontja (EUON) adott megbízást. Az EUON-t az ECHA működteti és tartja fenn, és az Európai Bizottság finanszírozza.

A tanulmányt a NovaMechanics Ltd., Nicosia (Ciprus) készítette. 

Közzététel: 2023. október

 

Nanospecifikus alternatív módszerek az emberi veszély/biztonság értékelésében különböző uniós szabályozások alapján, figyelembe véve a kozmetikumokra és azok összetevőire vonatkozóan már érvényben lévő állatkísérleti tilalmakat

A tanulmány célja az volt, hogy keretében átfogó szakirodalmi áttekintést végezzenek a nanospecifikus új megközelítési módszerekről (NAM) az emberi biztonság értékelésében, és hogy listát készítsenek a rendelkezésre álló NAM-okról, azonosítva a validáltakat, a jelenleg validálás alatt állókat és a legígéretesebb módszereket, amelyeket validálni kell a nanoanyagok vizsgálatára.

A tanulmány elkészítésére a Nanoanyagok Európai Uniós Megfigyelőközpontja (EUON) adott megbízást. Az EUON-t az ECHA működteti és tartja fenn, és az Európai Bizottság finanszírozza.

A tanulmányt a QSAR Lab Ltd., Gdańsk (Lengyelország) készítette.

Közzététel: 2023. augusztus

 

Tanulmány a nanoanyagok (bio)degradációjáról, perzisztenciájáról és biztonságos tervezéséről

A tanulmány egy átfogó szakirodalmi áttekintésen keresztül, amelyet az illetékes szakértők és az OECD vonatkozó felmérései egészítenek ki, tájékoztatást nyújt a nanoanyagok és a hozzájuk kapcsolódó szerves bevonatok (bio)degradációjával és perzisztenciájával kapcsolatos technika állásáról, a meglévő hiányosságokról és a kutatási igényekről. Megvizsgálja továbbá a nanoanyagok biztonságos tervezése esetében a technika jelenlegi állását.

A tanulmány elkészítésére a Nanoanyagok Európai Uniós Megfigyelőközpontja (EUON) adott megbízást. Az EUON-t az ECHA működteti és tartja fenn, és az Európai Bizottság finanszírozza.

A tanulmányt a NovaMechanics Ltd., Nicosia (Ciprus) készítette. 

Közzététel: 2022. december

 

A grafén, a grafén-oxid és más 2D anyagok egészségre és környezetre gyakorolt potenciális hatásának értékelése

A tanulmány szisztematikus szakirodalmi áttekintésen keresztül értékeli a grafén, a grafén-oxid és más 2D anyagok egészségre és környezetre gyakorolt potenciális hatását.

Az „Assessment of the potential impact of graphene, graphene oxide and other 2D materials on health and the environment” (A grafén, a grafén-oxid és más 2D anyagok egészségre és környezetre gyakorolt potenciális hatásának értékelése) című tanulmány a Nanoanyagok Európai Uniós Megfigyelőközpontjának (EUON) megbízásából készült.

Az EUON az uniós piacon forgalomban lévő nanoanyagokról nyújt információt, és az ECHA működteti és tartja fenn, illetve az Európai Bizottság finanszírozza.

A tanulmányt az Innovamol Consulting Srl., Modena (Olaszország) készítette. 

Közzététel: 2022. december

 

Tanulmány a nanoanyagok uniós piacáról, beleértve az anyagokat, a felhasználásokat, a mennyiségeket és a kulcsfontosságú szereplőket

2021-ben a Nanoanyagok Európai Uniós Megfigyelőközpontja (EUON) tanulmányt rendelt a nanoanyagok európai uniós piacáról, amelyet a NovaMechanics Ltd. készített el.

A tanulmány felsorolja a jelenleg forgalomban lévő nanoanyagokat, és azonosítja a legfontosabb piaci szereplőket. Előrejelzi továbbá a nanoanyagok európai piacának növekedését a 2021 és 2025 közötti időszakban. Mivel a tanulmányt az ukrajnai háború okozta válság előtt készítették, annak a tanulmány eredményeire gyakorolt hatása nem ismert. 

Az EUON-t az ECHA működteti és tartja fenn, és az Európai Bizottság finanszírozza.

A tanulmányt a NovaMechanics Ltd., Nicosia (Ciprus) készítette. 

Közzététel: 2022. november

 

Tanulmány a termékek életciklusáról, a hulladék-újrafeldolgozásról és a nanoanyagok körforgásos gazdaságáról

A „Study on the Product Lifecycles, Waste Recycling and the Circular Economy for Nanomaterials” (Tanulmány a termékek életciklusáról, a hulladék-újrafeldolgozásról és a nanoanyagok körforgásos gazdaságáról) című jelentés a Nanoanyagok Európai Uniós Megfigyelőközpontja (EUON) megbízásából készült, amelyet az ECHA működtet és tart fenn. Az EUON az uniós piacon forgalomban lévő nanoanyagokról nyújt információt. Az Európai Bizottság finanszírozza. A tanulmányt az RPA Europe készítette. 

Közzététel: 2021. november

 

A nanoanyagok nyilvános megítélésének és biztonságosságának megértése az EU-ban

Ez a tanulmány öt európai ország – Ausztria, Bulgária, Finnország, Franciaország és Lengyelország – esetében vizsgálja a gyártott nanoanyagok mint csoport nyilvános megítélését, valamint a különböző fogyasztási cikkekben való felhasználásukat, a vásárlási szokásokat, a hatóságokba vetett bizalmat, az előnyben részesített információs forrásokat és a címkézési követelményeket a lakosság körében. 

Közzététel: 2020. november

 

A nanoanyagok dermális felszívódását meghatározó tényezők és a dermális felszívódás értékelésére rendelkezésre álló eszközök kritikai felülvizsgálata

A tanulmány keretében összegyűjtötték, értékelték és összefoglalták a fogyasztási cikkekben és munkahelyi környezetekben használt nanoanyagok dermális penetrációjára és felszívódására vonatkozóan rendelkezésre álló ismereteket. Kísérleti adatokat tartalmazott, beleértve a vivo és az ex vivo vizsgálatokat is. Megvizsgálták továbbá a sérült, illetve ép bőr, valamint a különböző kísérleti elrendezések és módszerek hatását. Elemezték a nanoanyagok jellemzőit is, beleértve a részecskeméretet és a felületi töltést. A hangsúly az alacsony disszolúciós aránnyal rendelkező anyagokon volt.

Közzététel: 2020. május

 

A nanoanyagok reprodukciós és fejlődési toxicitására vonatkozó tanulmányok kritikai felülvizsgálata

Ezen tanulmány keretében elvégezték a gyártott nanoanyagok reprodukciós és fejlődési toxicitás szempontjából történő vizsgálatából származó jelenlegi ismeretek kritikai felülvizsgálatát. Meghatározták a vonatkozó szakirodalmi adatbázisokat és a vonatkozó keresőkifejezéseket, és szakirodalmi keresést végeztek az in vivo adatokat tartalmazó publikációk azonosítása érdekében, amelyek esetében a gyártott nanoanyagokat reprodukciós és fejlődési toxicitás szempontjából vizsgálták az emberi expozíció szempontjából releváns expozíciós útvonalat használva.

Közzététel: 2020. április

 

Helyzettanulmány az úgynevezett „új generációs” nanoanyagok piacáról

Ez a tanulmány az „új generációs” nanoanyagokra vonatkozó szakirodalmi meghatározások elemzését mutatja be, és néhány pontosítást javasol a piacon forgalmazott vagy a következő öt évben várhatóan piacra kerülő második és magasabb generációs nanoanyagok jegyzékének elkészítéséhez. Értékeli a REACH-rendelet és a CLP-rendelet szerinti „anyag”, „keverék” és „árucikk” kifejezések megfelelőségét, valamint a módosított REACH-mellékletekben szereplő jellemzési és azonosítási paramétereket az új generációs nanoanyagok tekintetében.

Közzététel: 2019. szeptember

 

Szakirodalmi tanulmány a nanoanyagok pigmentként való felhasználásáról és kockázatairól az Európai Unióban

A jelentés áttekinti a nanoméretű pigmentek biztonságos használatát, amikor azokat szakemberek, munkavállalók vagy fogyasztók használják fel. A jelenlegi helyzet megismerése érdekében széleskörű szakirodalmi kutatásokat végeztek a nemzeti nano-nyilvántartások adatainak elemzésével együtt. A jelentés felsorolja az uniós piacon jelenleg azonosított nanoméretű pigmenteket, és ismerteti a festékekben, bevonatokban, nyomtatófestékekben, testápolási termékekben, tetoválótermékekben való felhasználásukból, valamint a nanopigmentek egyéb lehetséges felhasználásaiból eredő potenciális kockázatokat.

Közzététel: 2018. szeptember

 

Az adatforrások, módszerek, paraméterek és meghatározó tényezők relevanciájának és megbízhatóságának kritikai felülvizsgálata az uniós piacon forgalmazott, gyártott nanoanyagokra vonatkozó piaci tanulmányok készítéséhez

A jelentés bemutatja az EU-ban gyártott nanoanyagokra vonatkozó piaci tanulmányok készítéséhez szükséges adatforrások, módszerek, paraméterek és meghatározó tényezők relevanciájára és megbízhatóságára vonatkozó kritikai felülvizsgálat eredményeit. Ez alapul szolgál az uniós piacon forgalmazott nanoanyagokra vonatkozó új tanulmányok elvégzéséhez és előállításához. A jelentés az ilyen piaci tanulmányokhoz már használt adatforrások, módszerek és paraméterek elemzésével kezdődik, és ezen adatforrások, módszerek, paraméterek és meghatározó tényezők további optimális kombinációját azonosítja, javasolja és elemzi.

Közzététel: 2018. július

Adminisztratív jelentések

 

A Nanoanyagok Európai Uniós Megfigyelőközpontjának (EUON) utólagos értékelése

Az utólagos értékelés a megfigyelőközpontot a hatékonyság, a koherencia, az uniós hozzáadott érték és a hasznosság szempontjából értékeli annak megismerése érdekében, hogy milyen mértékben érte el fő célkitűzéseit, milyen hozzáadott értéket teremtett az érdekeltek számára, milyen lehetséges hiányosságokat kell orvosolni, és milyen sikertényezőket lehet elkönyvelni.

Közzététel: 2019. július