Skip to Content

Nanomedžiagų paieška

Nanomedžiagų paieška

Čia galite ieškoti nanomedžiagų, kuriomis dabar prekiaujama ES rinkoje. Duomenys renkami iš REACH registracijos dokumentacijose pateiktos viešai prieinamos informacijos, kosmetikos gaminių reglamento, taip pat Prancūzijos ir Belgijos nacionalinių registrų. Rezultatai susiejami su Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) duomenų baze, kurioje kaupiama informacija apie visas ES įregistruotas chemines medžiagas.

Kadangi nanomedžiagų apibrėžtys ir praneštino kiekio tonomis lygio ribos yra nevienodos, tai, kad nanomedžiaga yra viename iš šių duomenų šaltinių, nereiškia, kad ji turėtų būti visuose šaltiniuose. Duomenų šaltiniams taikomos skirtingos pranešimo taisyklės, be to, jų taikymo sritis yra nevienoda, todėl ne visada galima nustatyti, kad viename duomenų šaltinyje nurodyta medžiaga yra tapati ECHA duomenų bazėje esančiai medžiagai. Jeigu atitikties nustatyti neįmanoma, laikoma, kad pradiniame duomenų šaltinyje apie medžiagą nepranešta.

Tam tikra informacija apie registruotąsias chemines medžiagas gali priklausyti trečiosioms šalims. Todėl norint naudotis tokia informacija, gali būti reikalingas išankstinis trečiosios šalies, kuriai informacija priklauso, leidimas. Daugiau informacijos rasite teisiniame pranešime.

Nano inventories is temporarily unavailable.

Categories Display


Route: .live1