Skip to Content

Meklēt nanomateriālus

Meklēt nanomateriālus

Šeit jūs varat meklēt nanomateriālus, kuri patlaban atrodas ES tirgū. Dati ir iegūti no publiski pieejamas informācijas par REACH reģistrācijām, Kosmētikas regulas, kā arī Francijas un Beļģijas valstu reģistriem. Rezultāti ir sasaistīti ar Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) visu ES reģistrēto ķīmisko vielu datubāzi.

Tā kā nanomateriālu definēšanas un daudzuma paziņošanas sliekšņi atšķiras, nanomateriāla klātbūtne kādā no datu avotiem nenozīmē, ka tam jāatrodas visos avotos. Ņemot vērā, ka datu avotu ziņošanas noteikumi un sfēras atšķiras, ne vienmēr ir iespējams viena datu avota paziņoto materiālu sasaistīt ar ECHA datubāzē esošo vielu. Gadījumos, kad sasaiste nav iespējama, sākotnējā datu avotā norādītais materiāls nav paziņots.

Daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Plašākai informācijai skatīt juridisko paziņojumu.

Nano inventories is temporarily unavailable.

Categories Display


Route: .live2