Richtsnoeren, normen en regelgevingsbeoordelingen voor het testen van nanomaterialen

Voor het produceren, testen en reguleren van nanomaterialen moeten nationaal en internationaal overeengekomen testrichtsnoeren en technische normen worden toegepast.

In deze richtsnoeren en normen worden de eisen voor het uitvoeren van technische taken beschreven, met inbegrip van de wijze waarop veiligheidsonderzoeken moeten worden verricht en stofeigenschappen op een uniforme en herhaalbare wijze moeten worden gemeten.

Veel verschillende instanties, zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO) en de Europese Comité voor Normalisatie (CEN), zijn betrokken geweest bij de opstelling van deze normen. Ook nationale instanties voor normalisatie binnen en buiten de EU hebben aan de werkzaamheden bijgedragen.

Hoewel er veel testrichtsnoeren en -normen beschikbaar zijn voor technische taken, moeten deze in sommige gevallen specifiek worden aangepast voor nanomaterialen. Aangezien het een van de belangrijkste taken van het EU-waarnemingscentrum voor nanomaterialen (EUON) is om informatie te verstrekken aan degenen die met nanomaterialen te maken hebben, bevat deze webpagina een lijst van normen die specifiek zijn aangepast aan nanomaterialen.

Deze pagina bevat ook alle Europese regelgevingsbeoordelingen en wetenschappelijke adviezen van EU-agentschappen of wetenschappelijke comités met betrekking tot stoffen die als nanovorm beschikbaar zijn. De onderstaande lijsten zullen regelmatig worden bijgewerkt naarmate nieuwe items worden gepubliceerd. Er zij op gewezen dat sommige normen openbaar beschikbaar zijn, terwijl andere moeten worden aangeschaft.