Środowisko

W dzisiejszych czasach musimy radzić sobie z wieloma zagrożeniami dla środowiska naturalnego, które mogą skutkować zanieczyszczeniem powietrza, wody pitnej i gleby. Obiecująco wyglądają możliwe zastosowania nanomateriałów do uzdatniania wody i powietrza w celu skuteczniejszej redukcji zanieczyszczeń. Jakie są korzyści ze stosowania nanomateriałów już dzisiaj i czego możemy się spodziewać w przyszłości?

Nanomateriały i nanotechnologia mogą przynieść rozwiązanie wielu globalnych problemów ochrony środowiska na kilka sposobów. Niektóre z tych technologii już istnieją, inne zaś są jeszcze opracowywane.

Istniejące zastosowania obejmują:

  • oczyszczanie wody z metali ciężkich;
  • usuwanie substancji szkodliwych ze spalin poprzez zastosowanie nanomateriałów o dużej powierzchni w katalizatorach;
  • stosowanie dodatków do paliwa opartych na nanomateriałach w celu zwiększenia wydajności spalania;
  • usuwanie wycieków ropy naftowej;
  • zmniejszenie emisji spalin i zużycia paliwa poprzez stosowanie lżejszych materiałów opartych na nanotechnologii;
  • samooczyszczające się powierzchnie zdolne do rozkładu zanieczyszczeń.

Nanomateriały i nanotechnologia mogą także odegrać rolę w wytwarzaniu i magazynowaniu czystej energii, przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnianych. Nanomateriały mogą być wykorzystywane do zwiększenia wydajności paneli solarnych oraz do produkcji akumulatorów o dużej pojemności, co ułatwi magazynowanie energii i umożliwi produkcję samochodów elektrycznych o większym zasięgu.

Tak jak w przypadku wszystkich nowych materiałów i technologii, istnieją potencjalne zagrożenia i czynniki ryzyka, które trzeba zbadać i ocenić, aby umożliwić korzystanie z zalet nanomateriałów przy jednoczesnym zmniejszeniu ewentualnych szkód dla zdrowia człowieka i środowiska.