Nanomateriały są stosowane w wielu produktach codziennego użytku

Man painting a wall white

W codziennym życiu nanomateriały zapewniają nowe funkcje w wielu produktach. Na przykład działanie baterii i wielu produktów elektronicznych, których używamy każdego dnia, takich jak ekrany dotykowe, zależy od nanomateriałów.

Różne nanomateriały były już przez długi czas stosowane w kosmetykach, produktach ochrony przeciwsłonecznej, środkach odkażających, barwnikach i wypełniaczach.

Termin „produkt” jest często stosowany w odniesieniu zarówno do produktów chemicznych (mieszanin), jak i różnych wyrobów.

Categories Display