Produkty i wyroby wykonane przy użyciu nanomateriałów lub zawierające nanomateriały

 

 

Nanomateriały są stosowane, ponieważ mogą poprawiać funkcje lub właściwości produktów, materiałów lub wyrobów. Poniżej można znaleźć ogólny opis potencjalnej dodanej wartości określonego nanomateriału w niektórych produktach lub wyrobach.
 

Powłoki i farby

Nanomateriały są stosowane w farbach i powłokach, na przykład w celu zwiększenia trwałości i zapewnienia nowych funkcji, tj. nieprzyjmowania wody/brudu, łatwego czyszczenia, odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe lub odporności na zarysowania.

Obecnie najważniejszymi nanomateriałami w branży farb i powłok są nanoformy ditlenku tytanu i ditlenku krzemu. Nanoditlenek tytanu jest stosowany w powłokach głównie w celu wykorzystania jego aktywności fotokatalitycznej, która umożliwia uzyskanie samoczyszczących się powierzchni. Dodatek syntetycznej krzemionki amorficznej może zwiększać twardość oraz odporność na ścieranie, zarysowania i czynniki atmosferyczne. Ponadto pod kątem możliwych przyszłych zastosowań w farbach obecnie badane są nanoformy srebra, tlenku cynku, tlenku glinu, dwutlenku ceru, tlenku miedzi i tlenku magnezu.

Produkty lecznicze

W obszarze produktów leczniczych nanomateriały są najczęściej stosowane jako substancje pomocnicze, tj. substancje, które służą jako nośnik lub podłoże leku, same pozostając nieaktywne. Szereg tabletek, czopków i kremów zawiera nanomateriały takie jak syntetyczna krzemionka amorficzna, która jest stosowana do kontrolowania lepkości oraz jednorodności składników czynnych. Ponadto nanocząstki srebra były przez wiele lat używane jako środki przeciwbakteryjne przy opatrywaniu ran.

Kosmetyki, środki higieny osobistej

Nanotechnologia odgrywa ważną rolę również w przemyśle kosmetycznym. Nanomateriały można znaleźć w wielu produktach kosmetycznych, w tym w produktach nawilżających, produktach do pielęgnacji włosów, kosmetykach kolorowych i produktach ochrony przeciwsłonecznej. Do głównych zalet stosowania nanocząstek w środkach higieny osobistej należą poprawę stabilności składników kosmetycznych (np. witamin, nienasyconych kwasów tłuszczowych i substancji przeciwutleniających) poprzez zamknięcie ich wewnątrz nanocząstek; skuteczna ochrona skóry przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV); estetyka produktów (np. w mineralnych filtrach przeciwsłonecznych zastosowanie mniejszych cząstek aktywnego minerału umożliwia nanoszenie tych produktów bez pozostawiania widocznego białego filmu na skórze); ukierunkowanie substancji czynnej na konkretne komórki lub określony organ oraz umożliwienie kontrolowanego uwalniania substancji czynnych w celu wydłużenia działania – wiedza specjalistyczna wykorzystywana również w pracach nad produktami leczniczymi.

Tworzywa sztuczne

Branża tworzyw sztucznych jest obszarem, w którym nanotechnologie są powszechnie stosowane. Rozwój nanokompozytów, tj. wzmocnionych polimerów zawierających nanomateriały, jest jednym z najistotniejszych zastosowań w dziedzinie (nowych) materiałów. Tworzywa termoplastyczne wzmocnione dzięki nanotechnologii mogą być odporne na ciepło, mieć zmniejszoną palność, zapewniać stabilność i przewodzić elektryczność. Przykładowo azotek tytanu jest niezwykle twardym materiałem stosowanym w tworzywach sztucznych takich jak kolby z politereftalanu etylenu (PET), aby poprawić ich właściwości fizyczne i zwiększyć wydajność procesów wytwarzania PET.

Tkaniny, wyroby włókiennicze i odzież

Wiele obecnie stosowanych wyrobów włókienniczych zawiera nanomateriały. Niektóre tekstylia dla niemowląt mogą być pokryte nanosrebrem w celu zapewnienia ochrony antybakteryjnej. Nanoditlenek tytanu w odzieży plażowej zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Wiele wodoodpornych kurtek górskich i obrusów plamoodpornych jest pokrytych nanocząstkami syntetycznej krzemionki amorficznej. Aby zwiększyć odporność na ścieranie, wyroby włókiennicze mogą być pokryte nanotlenkiem glinu, nanorurkami węglowymi lub nanocząstkami syntetycznej krzemionki amorficznej.

Sprzęt sportowy

W produktach sportowych najczęściej stosowanym nanomateriałem są nanorurki węglowe. Są one powszechnie stosowane do produkcji lżejszego, ale jednocześnie mniej elastycznego sprzętu, takiego jak: rakiety tenisowe, kije golfowe i ramy rowerowe.

Żywność

Nanotechnologia ma zastosowania również w sektorze spożywczym. Główne dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie mają na celu zmienianie konsystencji składników żywności, kapsułkowanie składników żywności lub dodatków, tworzenie nowych smaków, kontrolowanie uwalniania dodatków smakowych i środków aromatyzujących, opracowanie nanosensorów na potrzeby identyfikowalności i monitorowania stanu żywności podczas transportu i przechowywania oraz zwiększenie biodostępności składników odżywczych.

Categories Display