Nanomateriały w naszym codziennym życiu

 

Nanomateriały są stosowane w niemal wszystkich sektorach przemysłu i kategoriach produktów – czy to w kosmetykach, czy w chemikaliach przemysłowych, czy w produktach leczniczych.

Ze względu na powszechne stosowanie nanomateriałów konsumenci, pracownicy i środowisko mogą również być narażeni na nie na wiele różnych sposobów.

Pracownicy mają z nimi do czynienia w procesach wytwarzania w charakterze surowców. Kiedy nanomateriały są przetwarzane podczas wszystkich etapów swojego istnienia w ramach różnych zastosowań niższego szczebla, wiele innych osób używa ich w produktach takich jak farby lub w wyrobach, na przykład w drukarkach. Istnieje różnica między tymi produktami i wyrobami, które zostały wyprodukowane przy użyciu nanotechnologii, a tymi, które w trakcie ich stosowania nadal zawierają wolne nanocząstki.

Istnieje powszechne przekonanie, że nanomateriały uznaje się za substancje zupełnie tak jak inne substancje. Dotyczy to również ich statusu w kontekście regulacyjnym.

Definicja substancji jest tak szeroka, że obejmuje ona także wszystkie formy substancji, w tym cząstki w nanoskali 1–100 nm (tj. nanomateriały). W porównaniu z innymi substancjami nanomateriały mogą jednak zachowywać się odmiennie nie tylko w przypadku stosowania ich w produktach lub wyrobach, lecz także z punktu widzenia oceny ryzyka.

Z tego powodu w kontekście oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem konieczne może być odróżnienie nanomateriałów od innych większych cząstek.