Site Map

Nanomateriály sa používajú v mnohých každodenne používaných produktoch

produkty_hlavné

Man painting a wall white

V každodennom živote mnohé produkty nadobúdajú vďaka nanomateriálom nové funkcie. Napríklad prevádzka batérií a mnohých elektronických výrobkov, ktoré používame každý deň, ako napr. dotykové obrazovky, závisí od nanomateriálov.

Viaceré nanomateriály sa už dlhšiu dobu používajú v kozmetických výrobkoch, opaľovacích krémoch, dezinfekčných prostriedkoch, farbivách a plnivách.

Termín „produkt“ sa často vzťahuje na chemické produkty (zmesi), ako aj rôzne výrobky.