Produkty a výrobky vyrobené pomocou nanomateriálov alebo s nanomateriálmi

 

 

Dôvodom na používanie nanomateriálov je, že dokážu zlepšiť funkciu alebo vlastnosť produktov, materiálov alebo výrobkov. Ďalej sa uvádza všeobecný opis potenciálnej pridanej hodnoty konkrétneho nanomateriálu v určitých produktoch alebo výrobkoch.
 

Nátery a farby

Nanomateriály sa používajú vo farbách a náteroch napríklad na zlepšenie trvanlivosti a na umožnenie nových funkcií, t. j. odpudzovač vody a nečistôt ,„ľahké čistenie“, antimikrobiálna rezistencia a odolnosť proti poškriabaniu.

V súčasnosti najvýznamnejšími nanomateriálmi pre odvetvie farieb a náterov sú oxid titaničitý a oxid kremičitý na nanometrickej úrovni. Oxid titaničitý na nanometrickej úrovni sa používa v náteroch, najmä na účely využitia jeho fotokatalytickej aktivity, ktorej výsledkom sú samočistiace povrchy. Pridaním syntetického amorfného oxidu kremičitého možno zlepšiť tvrdosť farby, jej odolnosť proti oderu, poškrabaniu a proti poveternostným vplyvom. Okrem toho sa v súčasnosti skúmajú nanočastice striebra, oxidu zinočnatého, oxidu hlinitého, oxidu céričitého, oxidu meďnatého a oxidu horečnatého na účely možného budúceho použitia vo farbách.

Farmaceutické prípravky

Vo farmaceutickej oblasti sa nanomateriály čoraz častejšie používajú ako pomocné látky, t. j. látky, ktoré slúžia ako prostriedok alebo médium pre liek, pričom samotné zostávajú neúčinné. Niektoré tablety, čapíky a krémy obsahujú také nanomateriály ako syntetický amorfný oxid kremičitý, ktorý sa používa na kontrolu viskozity a uniformity účinných zložiek. Nanočastice striebra sa okrem toho už mnohé roky používajú ako antibakteriálne prostriedky pri ošetrovaní rán.

Kozmetika, produkty na osobnú hygienu

Nanotechnológie zohrávajú dôležitú úlohu aj v kozmetickom priemysle. Nanomateriály možno nájsť v mnohých kozmetických výrobkoch vrátane hydratačných krémov, výrobkov starostlivosti o vlasy, líčidiel a opaľovacích krémov. K hlavným výhodám používania nanočastíc vo výrobkoch osobnej starostlivosti patrí zlepšenie stability kozmetických zložiek (napr. vitamínov, nenasýtených mastných kyselín a antioxidantov) ich zapuzdrením do nanočastíc, účinná ochrana pokožky pred škodlivým ultrafialovým (UV) žiarením; esteticky príjemné produkty (napr. minerálne opaľovacie krémy, v ktorých sa používajú menšie častice účinného minerálu umožňujúce aplikáciu bez zanechania viditeľných bielych stôp); zavádzanie účinných zložiek do cieľových buniek alebo orgánu a nanočastice umožňujú riadené uvoľňovanie účinných zložiek s predĺženým účinkom, t. j. technológia vyskúmaná v oblasti vývoja farmaceutických výrobkov.

Plasty

V odvetví plastov nanotechnológie našli široké uplatnenie. Vývoj nanokompozitov, t. j. polymérov s lepšími vlastnosťami za použitia nanomateriálov, patrí k najvýznamnejším aplikáciám v oblasti (nových) materiálov. Termoplasty s lepšími vlastnosťami vďaka nanotechnológiám dokážu odolávať teplu, sú ohňovzdorné, poskytujú stabilitu a dokážu viesť elektrinu. Napríklad nitrid titanitý je mimoriadne pevný materiál, ktorý sa používa v takých plastoch ako polyetyléntereftalátové (PET) fľaše na vylepšenie ich fyzikálnych vlastností a efektívnosti procesov výroby PET.

Tkaniny, textil a odevy

Mnohé v súčasnosti bežne používané textílie obsahujú nanomateriály. Niektoré detské textílie môžu na zaistenie antibakteriálnej ochrany obsahovať vrstvu nanostriebra. Oxid titaničitý na nanometrickej úrovni poskytuje UV ochranu v plážových odevoch. Mnohé nepremokavé vetrovky a obrusy odolné voči škvrnám sú potiahnuté nanočasticami syntetického amorfného oxidu kremičitého. Na zvýšenie odolnosti proti oderu textílie môžu byť potiahnuté vrstvou nanočastíc oxidu hlinitého, uhlíkových nanorúrok alebo nanočastíc syntetického amorfného oxidu kremičitého.

Športové vybavenie

Najčastejšie používaným nanomateriálom v oblasti športových výrobkov sú uhlíkové nanorúrky. Vo veľkej miere sa používajú na výrobu ľahšej, ale zároveň pevnejšej výstroje, ako napr. tenisové rakety, golfové palice a rámy bicyklov.

Potraviny

Nanotechnológie nachádzajú použitie aj v potravinárskom odvetví. Hlavný vývoj sa doposiaľ zameriava na zmenu štruktúry potravinových zložiek, zapúzdrenie potravinových zložiek alebo prídavných látok, vyvíjanie nových chutí, riadenie uvoľňovania aróm, vývoj nanosenzorov na sledovanie a monitorovanie stavu potravín počas prepravy a skladovania a/alebo na zvýšenie biovyužiteľnosti nutričných zložiek.

Categories Display