Preskoč na obsah

Vyhľadávanie nanomateriálov

Vyhľadávanie nanomateriálov

Tu môžete vyhľadať nanomateriály, ktoré sú v súčasnosti na trhu EÚ. Údaje pochádzajú z verejne dostupných informácií z registrácií látok podľa nariadenia REACH, z nariadenia o kozmetických výrobkoch, ako aj z národných inventúr Francúzska a Belgicka. Výsledky sú prepojené s databázou Európskej chemickej agentúry (ECHA) všetkých chemických látok registrovaných v EÚ.

Vzhľadom na to, že oznamované nanomateriály a hmotnostné medzné hodnoty sú vymedzené rôzne, neznamená prítomnosť nanomateriálu v jednom z týchto zdrojov údajov, že by mal byť prítomný vo všetkých z nich. Keďže zdroje údajov majú odlišné pravidlá a rozsahy oznamovania, k materiálu uvedenému v jednom zo zdrojov údajov nie je vždy možné priradiť zodpovedajúcu látku v databáze ECHA. V prípadoch, ak nie je možná zhoda, nebol materiál v pôvodnom zdroji údajov oznámený.

Niektoré informácie o registrovaných látkach môžu patriť tretím stranám. Na použitie takýchto informácií sa preto môže vyžadovať predchádzajúci súhlas tretích strán, ktoré ich vlastnia. Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si právne upozornenie.

Nano inventories je dočasne nedostupný.

Categories Display


Route: .live2