Zdravje ljudi in nanomateriali

Lab worker checking a test tube

Tako kot katera koli druga kemijska snov so nekateri nanomateriali nevarni, drugi pa ne. Nanovelikost delcev sama po sebi ne pomeni nevarnosti. Potencialni učinki temeljijo na inherentnih toksikoloških lastnostih in količini (odmerku), ki jo prejme organizem (ljudje ali živali).

Eden izmed glavnih ciljev pri opredelitvi nevarnosti je vzpostavitev „razmerja med odmerkom in učinkom“, ki temelji na toksikoloških študijah. Tako se lahko določi zgornja meja odmerka, pri čemer se domneva, da pod to zgornjo mejo ne bo škodljivih učinkov, nad njo pa je treba potencialno tveganje nadzorovati in obvladovati npr. prek blaženja izpostavljenosti.

Običajno so za kemikalije te zgornje meje izražene kot masna koncentracija ali koncentracija števila (za vlakna). Znanstvena raziskava je pokazala, da bi lahko bile pri nanodelcih druge enote, na primer njihova površina, boljši način za opis toksičnosti, pri čemer je lahko zgornja meja izražena v enotah površine. 

Categories Display