Site Map

Katera ključna varnostna vprašanja se raziskujejo v različnih raziskovalnih projektih?

Katera ključna varnostna vprašanja se raziskujejo v različnih raziskovalnih projektih?

Ocenjevanje varnosti in strupenosti nanomaterialov je zapleteno in večplastno. Znanstveniki se ukvarjajo z vrsto pomembnih vprašanj, da bi lahko obravnavali varnost nanomaterialov. Vsako vprašanje predstavlja pomemben del sestavljanke:

  • fizikalno-kemijski opis lastnosti nanomaterialov: kako ustrezno izmeriti parametre, kot so velikost, oblika, topnost in druge lastnosti?
  • kako nanomateriali vplivajo na zdravje ljudi in okolje?
  • obnašanje v okolju: kaj se zgodi z nanomateriali v okolju? 
  • izpostavljenost in modeliranje izpostavljenosti: kako so ljudje izpostavljeni nanomaterialom in kako je izpostavljeno okolje? kako se lahko to izpostavljenost izmeri in modelira?
  • varna zasnova: kako je mogoče zasnovati nanomateriale, ki so varni že v zgodnjih fazah raziskave in razvoja proizvoda?

Nazadnje je pomemben vidik rezultatov vsake raziskave standardizacija metodologije za preučitev lastnosti nanomaterialov. Raziskovalni projekti sami po sebi za obravnavanje znanstvenih vprašanj uporabljajo in razvijajo nove metode in tehnike. Zakonodajni organi pa običajno pripravijo usklajene smernice OECD za preskušanje ali druge mednarodno priznane in preverjene metode za preskušanje.

Zakonodajni organi po vsem svetu bodo morali uskladiti in standardizirati nove tehnologije in metode, razvite v laboratorijih. To zahteva dobro usklajevanje različnih znanstvenikov in zakonodajnih organov po svetu.

key safety issues - further reading