Search for nanomaterials

Agencija ECHA je objavila novo podatkovno zbirko ECHA CHEM. Za več informacij o prehodu na zbirko ECHA CHEM glejte Več o tem.

Tukaj prikazani podatki o nanomaterialih izhajajo iz registracijskih podatkov na podlagi uredbe REACH na sedanji platformi za razširjanje informacij, ki se ne vzdržuje več; od 19. maja 2023 ostaja nespremenjena. Posodobljeni registracijski podatki na podlagi uredbe REACH so objavljeni samo v zbirki ECHA CHEM. Žal teh podatkov ni mogoče povezati s tem portalom, prav tako v zbirki ECHA CHEM zaenkrat ni omogočeno iskanje po lastnostih nanomaterialov ali popisih.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje v tem prehodnem obdobju.


 

1000 NN Ferrite

EC/List no: 629-315-7 CAS no: 12645-50-0
REACH Registration No
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory No
Tonnage
Belgian inventory
French inventory
Uses information
Environmental release category
Article Category
Product Category
Process Category
Sector of Use
Belgian Inventory Uses (NACE) PC 21
PROC 15
SU 24
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID