Prihodnost nanotehnologije

A finger pressing a button, which says "innovation"

Nanotehnologija je nastajajoča znanost, ki se bo v prihodnosti hitro in močno razvijala. Po napovedih bo v prihodnjih desetletjih pomembno prispevala h gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v EU.

Znanstveniki menijo, da bo imela nanotehnologija štiri ločene faze napredka. Trenutno imamo prvo, morda drugo generacijo nanomaterialov.

Pri prvi generaciji gre za znanost o materialih z okrepitvijo lastnosti, ki se doseže z vključitvijo „pasivnih nanostruktur“. Te lahko imajo obliko premazov in/ali ogljikovih nanocevk za ojačanje plastike.

Druga generacija izkorišča aktivne nanostrukture, na primer njihovo bioaktivnost za zagotavljanje zdravila specifični ciljni celici ali organu. To bi lahko naredili s premazom nanodelcev s posebnimi proteini.

Kompleksnost se v tretji in četrti generaciji še stopnjuje. Najprej z naprednim nanosistemom za npr. nanorobotiko in nato v četrti generaciji nanomaterialov z molekulskim nanosistemom za nadzor rasti umetnih organov.

 

Varna zasnova nanomaterialov

Znanstveniki trenutno preučujejo razvoj koncepta varne zasnove nanomaterialov. Temeljno izhodišče je: namesto preskušanja varnosti nanomaterialov po dajanju na trg bi morala biti ocena varnosti zajeta v fazi zasnove in inovacije razvoja nanomateriala.

Cilj tega je zagotoviti podjetjem stroškovno učinkovitejše obvladovanje tveganja zgodaj v postopku in/ali razvoju proizvoda.

Categories Display