Kontaktuppgifter

Sekretariatet för Europeiska unionens observatorium för nanomaterial
nano-observatory [at] echa.europa.eu
 

Postadress:

P.B. 400
00121 Helsingfors
Finland

Växel:
+358-9-68 61 80

Besöksadress:

Annegatan 18
00120 Helsingfors
Finland

Categories Display