Slutliga beslut från kontrollen av att kraven är uppfyllda enligt Reach om underlag med nanomaterial

 

Substance EC No Decision Year Further info
Silicic acid, aluminum sodium salt 215-684-8 CCH-D-0000004724-72-03/F 2015 This decision is under Appeal (See the notice of appeal in Case No. A-009-2015)
Calcium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-2-naphthoate 226-109-5 CCH-D-2114328311-63-01/F
CCH-D-2114328313-59-01/F
CCH-D-2114328312-61-01/F
2015  
[carbonato(2-)]hexadecahydroxybis
(aluminium)
hexamagnesium
234-319-3 CCH-D-0000004718-65-03/F
CCH-D-0000005379-64-02/F
2014  
Titanium Dioxide 236-675-5 CCH-D-0000004804-72-03/F 2014 Dismissed by Board of Appeal in March 2017.
Decision A-011-2014