Produkter och artiklar gjorda av eller med nanomaterial

 

 

Nanomaterial används eftersom de kan förbättra en funktion eller en egenskap hos produkter, material eller artiklar. Nedan kan du hitta en generell beskrivning av det potentiella mervärdet av ett visst nanomaterial i vissa produkter eller artiklar.
 

Beläggningar och färger

Nanomaterial används i t.ex. färger och beläggningar för att förbättra hållbarheten och för att ge nya funktioner, dvs. vatten-/ smutsavvisande egenskaper ("lätt att rengöra"), antimikrobiell resistens eller repningsresistens.

För närvarande är de mest relevanta nanomaterialen för färg- och beläggningsindustrin titandioxid och kiseldioxid. Nanotitandioxid används i beläggningar, främst för att utnyttja dess fotokatalytiska aktivitet vilken resulterar i självrengörande ytor. Tillsatsen av syntetisk amorf kiseldioxid kan förbättra färgens hårdhet, nötning samt repnings- och väderbeständighet. Dessutom undersöks för närvarande nanosilver, zinkoxid, aluminiumoxid, ceriumdioxid, kopparoxid och magnesiumoxid för eventuell framtida användning i färger.

Läkemedel

På läkemedelsområdet används nanomaterial huvudsakligen som hjälpämnen, dvs. ämnen som tjänar som en vehikel eller ett medium för ett läkemedel medan det fortfarande självt är icke-verksamt. Flera tabletter, stolpiller och krämer innehåller nanomaterial som syntetisk amorf kiseldioxid som används för att kontrollera viskositeten och enhetligheten hos de verksamma ingredienserna. Dessutom har silvernanopartiklar använts i många år som antibakteriella medel vid förbindning av sår.

Kosmetika, kroppsvårdsprodukter

Nanoteknik spelar också en viktig roll i kosmetikaindustrin. Nanomaterial finns i många kosmetiska produkter, inklusive fuktgivare, hårvårdsprodukter, smink och solskyddsmedel. De främsta fördelarna med att använda nanopartiklar i kroppsvårdsprodukter inkluderar en förbättring av stabiliteten hos kosmetiska ingredienser (t.ex. vitaminer, omättade fettsyror och antioxidanter) genom inkapsling av dem inom nanopartiklarna; effektivt skydd av huden från skadliga ultravioletta (UV) strålar; estetiskt tilltalande produkter (t.ex. i mineralsolskyddsmedel möjliggör användning av mindre partiklar av ett aktivt mineral att de kan appliceras utan att lämna märkbara vita spår); spårning av en verksam ingrediens till de önskade cellerna eller organen, och ett kontrollerat frisläppande av verksamma ingredienser för långvarig effekt, vilken är en sakkunskap som också undersöktes i utvecklingen av läkemedel.

Plast

Plastindustrin är ett område där nanoteknik används allmänt. Utvecklingen av nanokompositer, dvs. förstärkta polymerer med användning av nanomaterial, är en av de mest relevanta tillämpningarna inom området för (nya) material. Termoplaster förstärkta genom nanoteknik kan motstå värme, fungera som flamskyddsmedel, ge stabilitet och leda elektricitet. Titannitrid, t.ex., är ett extremt hårt material som används i plast såsom polyetentereftalatflaskor (PET) för att förbättra deras fysikaliska egenskaper och effektiviteten vid PET-tillverkningsprocesser.

Tyger, textilier och klädsel

Många av de vanliga textilierna innehåller numera nanomaterial. Vissa babytextilier kan vara belagda med nanosilver för att ge antibakteriellt skydd. Nanotitandioxid ger UV-skydd i strandkläder. Många vattentäta fritidsjackor och spillbeständiga dukar är belagda med nanosyntetisk amorf kiseldioxid. För att förbättra nötningsbeständigheten kan textilier beläggas med nanoaluminiumoxid, kolnanorör eller nanosyntetisk amorf kiseldioxid.

Sportutrustning

Inom sportprodukter är kolnanorör det mest använda nanomaterialet. De används ofta för att producera lättare men samtidigt styvare utrustning, t.ex. tennisracketar, golfklubbor och cykelramar.

Livsmedel

Nanoteknik har också tillämpningar inom livsmedelssektorn. Huvudutvecklingen hittills syftar till att förändra konsistensen hos livsmedelskomponenter genom att kapsla in livsmedelskomponenter eller tillsatser, utveckla ny smak, kontrollera frisättning av smaker, utveckla nanosensorer för spårbarhet och övervaka livsmedlets tillstånd under transport och förvaring och/eller öka biotillgängligheten hos näringskomponenter.

Categories Display