Sök efter nanomaterial

Echas nya databas ECHA CHEM är här. Se mer information om övergången till ECHA CHEM.  Mer

Nanomaterialdata som visas här härrör från Reachregistreringsdata från den nuvarande spridningsplattformen, som inte längre uppdateras; den är fryst från och med den 19 maj 2023. Aktuella Reachregistreringsdata publiceras endast på ECHA CHEM. Tyvärr finns det ingen möjlighet att ansluta dessa data till denna portal. För närvarande är det inte heller möjligt att söka på nanomaterials egenskaper eller förteckningar i ECHA CHEM.

Vi ber om förståelse under denna övergångsperiod.


 

2,4,6-Tris([1,1'-biphenyl]-4-yl) -1,3,5-triazine

EC/List no: 479-950-7 CAS no: 31274-51-8
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory No
Belgian nano inventory No
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory
French inventory
Uses information
Environmental release category
Article Category
Product Category PC 39: Cosmetics, personal care products
Process Category
Sector of Use SU 0: Other
Belgian Inventory Uses (NACE)
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID