Sök efter nanomaterial

Echas nya databas ECHA CHEM är här. Se mer information om övergången till ECHA CHEM.  Mer

Nanomaterialdata som visas här härrör från Reachregistreringsdata från den nuvarande spridningsplattformen, som inte längre uppdateras; den är fryst från och med den 19 maj 2023. Aktuella Reachregistreringsdata publiceras endast på ECHA CHEM. Tyvärr finns det ingen möjlighet att ansluta dessa data till denna portal. För närvarande är det inte heller möjligt att söka på nanomaterials egenskaper eller förteckningar i ECHA CHEM.

Vi ber om förståelse under denna övergångsperiod.


 

2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

EC/List no: 627-806-0 CAS no: 86386-73-4
REACH Registration No
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory No
Tonnage
Belgian inventory ≥ 1 to < 10 tonnes per annum
French inventory
Uses information
Environmental release category
Article Category
Product Category
Process Category
Sector of Use
Belgian Inventory Uses (NACE) ERC 6a
PC 29
PROC 8b
SU 0
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID