Unep och Unitar

United Nations logo

Unep och Unitar har ett starkt fokus på kapacitetsuppbyggnad mellan utvecklade länder och utvecklingsländer.

Tillsammans med det interna organisationsprogrammet för god hantering av kemikalier (Inter-Organisation Programme for the Sound Management of Chemicals, IOMC) har flera regionala seminarier organiserats under de senaste fem åren med syfte att öka kunskapen om hur man utför riskbedömning och hantering av dessa material på nationell nivå.

Deras arbete har också gett länderna möjlighet att finansiellt bidra till att öka utvecklingsländernas kapacitet att kunna hantera nanosäkerhetsfrågor.