WHO

World Health Organisation logo

WHO undersöker risken med kemikalier för befolkningar på global nivå. För nanomaterial har WHO fokuserat på de potentiella effekterna av arbetstagares exponering för nanomaterial.

WHO utvecklar riktlinjer för ”Skydd av arbetstagare mot potentiella risker med tillverkade nanomaterial”. Dessa riktlinjer syftar till att förbättra arbetshälsan och säkerheten för arbetstagare som potentiellt utsätts för nanomaterial i ett brett spektrum av tillverknings- och sociala miljöer.

Riktlinjerna kommer att införliva delar av riskbedömning och riskhantering och kommer att ge rekommendationer för att förbättra säkerhet på arbetsplatsen och skydda hälsan för de arbetstagare som arbetar med nanomaterial i alla länder, men särskilt i låg- och medelinkomstländerna.