Nanomateriály – pokyny ke zkouškám, normy a regulační posouzení

K výrobě, zkoušení a regulaci nanomateriálů jsou zapotřebí vnitrostátně a mezinárodně dohodnuté pokyny ke zkouškám i odpovídající použitelné technické normy.

Tyto pokyny a normy specifikují požadavky na vykonávání technických úkolů, včetně toho, jak jednotným a opakovatelným způsobem provádět studie bezpečnosti nebo hodnotit vlastnosti látek.

Na vypracování uvedených norem se podílelo mnoho různých subjektů, např. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Evropský výbor pro normalizaci (CEN). Zapojily se do něj také národní úřady pro normalizaci z EU i mimo ni.

Přestože pro technické úkoly existuje celá řada norem a pokynů ke zkouškám, v některých případech je třeba, aby byly speciálně upraveny pro nanomateriály. Jedním z hlavních úkolů observatoře EUON je poskytovat informace subjektům, které se zabývají nanomateriály. Tyto internetové stránky obsahují seznam norem speciálně uzpůsobených pro nanomateriály.

Naleznete na nich také seznamy veškerých evropských regulačních posouzení a vědeckých stanovisek agentur EU nebo vědeckých výborů, které se vztahují k látkám dostupným v nanoformě. Níže uvedené seznamy budou pravidelně doplňovány nově zveřejněnými položkami. Vezměte prosím na vědomí, že zatímco některé normy jsou veřejně dostupné, jiné je třeba si zakoupit.