Retningslinjer, standarder og reguleringsmæssige vurderinger i forbindelse med testning af nanomaterialer

Fremstilling, testning og regulering af nanomaterialer kræver anvendelse af nationalt og internationalt anerkendte testretningslinjer og tekniske standarder.

Disse retningslinjer og standarder giver en beskrivelse af kravene til udførelse af tekniske opgaver, herunder hvordan man gennemfører sikkerhedsundersøgelser eller måler stofegenskaber på en ensartet og repeterbar måde.

Mange forskellige organer såsom Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) og Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har deltaget i udarbejdelsen af disse standarder. Nationale standardiseringsorganer både i og uden for EU har også medvirket.

Selv om der findes mange testretningslinjer og -standarder for udførelsen af tekniske opgaver, skal de i nogle tilfælde tilpasses specifikt til nanomaterialer. Da en af EU's Observatorium for Nanomaterialers vigtigste opgaver er at formidle information til personer, der beskæftiger sig med nanomaterialer, indeholder denne webside en liste over standarder, der specifikt er blevet tilpasset til nanomaterialer.

Denne side indeholder også en liste over alle europæiske reguleringsmæssige vurderinger og videnskabelige udtalelser fra EU-agenturer eller videnskabelige udvalg vedrørende stoffer, der er tilgængelige som nanoformer. Nedenstående lister vil blive ajourført regelmæssigt, efterhånden som der offentliggøres nye oplysninger. Bemærk, at nogle af standarderne er offentligt tilgængelige, mens andre skal indkøbes.