Nanomateriaaleja koskevat testausohjeet, standardit ja sääntelyn arvioinnit

Nanomateriaalien tuottaminen, testaaminen ja sääntely edellyttävät kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksyttyjen testausohjeiden ja teknisten standardien käyttöä.

Kyseisissä ohjeissa ja standardeissa kuvataan vaatimukset teknisten tehtävien suorittamiselle, muun muassa turvallisuustutkimusten tekemiselle tai aineen ominaisuuksien mittaamiselle yhdenmukaisella ja toistettavissa olevalla tavalla.

Standardien laatimiseen on osallistunut useita eri elimiä, kuten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO) ja Euroopan standardointikomitea (CEN). Työhön ovat osallistuneet myös kansalliset standardointielimet sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Vaikka saatavilla on useita testausohjeita ja standardeja, jotka koskevat teknisiä tehtäviä, niitä on joissakin tapauksissa mukautettava erityisesti nanomateriaaleja varten. Koska yksi EU:n nanomateriaalien seurantakeskuksen keskeisistä tehtävistä on antaa tietoa nanomateriaaleja käsitteleville tahoille, tällä verkkosivulla on luettelo standardeista, jotka on erityisesti mukautettu nanomateriaalien käsittelyyn.

Tällä sivulla ilmoitetaan myös EU:n sääntelyn arvioinnit ja EU:n virastojen tai tiedekomiteoiden tieteelliset lausunnot, jotka koskevat nanomuodoissa saatavilla olevia aineita. Alla olevia luetteloita päivitetään säännöllisesti sitä mukaa, kun uusia asiakirjoja julkaistaan. Huomaathan, että standardeista osa on julkisesti saatavilla ja jotkin niistä ovat maksullisia.