Smernice, standardi in regulativna presoja za preskušanje nanomaterialov

Pri proizvodnji, preskušanju in urejanju nanomaterialov je treba uporabiti nacionalno in mednarodno dogovorjene smernice za preskušanje ter tehnične standarde.

Te smernice in standardi opisujejo zahteve za izvajanje tehničnih nalog, vključno z načinom izvedbe varnostnih študij ali merjenja lastnosti snovi na enoten in ponovljiv način.

Pri pripravi teh standardov so sodelovali različni organi, kot so Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) in Evropski odbor za standardizacijo (CEN). K delu so prispevali tudi nacionalni organi za standardizacijo v EU in zunaj nje.

Čeprav je za tehnične naloge na voljo veliko smernic in standardov za preskušanje, jih je treba v nekaterih primerih posebej prilagoditi nanomaterialom. Ena od ključnih nalog Observatorija Evropske unije za nanomateriale (EUON) je zagotavljanje informacij osebam, ki se ukvarjajo z njimi, zato ta spletna stran vsebuje seznam standardov, ki so bili posebej prilagojeni nanomaterialom.

Na tej strani so navedene tudi vse evropske regulativne presoje in znanstvena mnenja agencij EU ali znanstvenih odborov v zvezi s snovmi, ki so na voljo v nanooblikah. Spodnji seznami bodo redno posodobljeni, ko bodo objavljene nove snovi. Opozoriti je treba, da so nekateri standardi sicer javno dostopni, druge pa je treba kupiti.