Σχετικά με εμάς

Το Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νανοϋλικά (EUON) παρέχει πληροφορίες για τα νανοϋλικά που κυκλοφορούν στην αγορά της EE. Είτε χαράσσετε πολιτικές στον συγκεκριμένο τομέα, είτε είστε καταναλωτής ή εκπρόσωπος κάποιου επαγγελματικού κλάδου ή κάποιας περιβαλλοντικής ΜΚΟ, οι πληροφορίες για το EUON παρέχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για την ασφάλεια, την καινοτομία, την έρευνα και τις χρήσεις των νανοϋλικών.

Το EUON χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φιλοξενείται και συντηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Categories Display