Χρωστικές

Χρωστικές

Οι χρωστικές ύλες είναι αδιάλυτες χημικές ουσίες, οργανικές ή ανόργανες, που χρησιμοποιούνται για να προσδίδουν χρώμα σε διάφορα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ. Περιλαμβάνουν διάφορες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι νανοϋλικά. Το μέγεθος των σωματιδίων των χρωστικών υλών μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες των εν λόγω χημικών ουσιών.

Τα νανοϋλικά, όπως τα κολλοειδή σωματίδια χρυσού για την χρώση γυαλιού χρησιμοποιήθηκαν για εκατοντάδες έτη και απαντούν στη χρώση πολλών υαλοπινάκων σε πολλά ιστορικά κτήρια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα νανοϋλικά μπορεί να βρίσκονται σε πολλά διαφορετικά προϊόντα, σε χρώματα, επιχρίσματα, τυπογραφικές μελάνες και καλλυντικά.

Το ποιες χρωστικές ύλες θα χαρακτηριστούν ως νανοϋλικά αποτελεί σημαντική επιστημονική και ρυθμιστική πρόκληση, όπως συμβαίνει γενικά για τα νανοϋλικά. Η τοποθέτηση χρωστικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των νανοχρωστικών, στην αγορά της ΕΕ διέπεται από διάφορους κανονισμούς, όπως ο κανονισμός REACH, και, ανάλογα με την περίπτωση, οι κανονισμοί της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα και τρόφιμα.