Νανοφάρμακα στην αγορά της ΕΕ

Τα νανοφάρμακα διατίθενται στην αγορά για περισσότερο από 20 έτη. Οι ευρωπαϊκές αρχές αξιολογούν το κάθε φάρμακο προτού το εγκρίνουν και δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις και τα χαρακτηριστικά του.

Το πρώτο νανοφάρμακο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1996. Για κάθε φάρμακο που αξιολογεί, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δημοσιεύει στον διαδικτυακό του τόπο μια ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης (EPAR) στην οποία διευκρινίζεται η χρήση και τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου.

Ακολούθως παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα νανοφαρμάκων που διατίθενται ήδη στην αγορά.

Φάρμακο Δραστική ουσία και πλατφόρμα/τεχνολογία Χρήση Πλεονεκτήματα του νανοσκευάσματος
Abraxane Κολλοειδές εναιώρημα πακλιταξέλης (δραστική ουσία) συνδεδεμένης με λευκωματίνη, άνευ διαλύτη, σε μορφή σφαιρικών νανοσωματιδίων Θεραπεία του καρκίνου του μαστού, του αδενοκαρκινώματος του παγκρέατος, του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα Επίλυση των προβλημάτων διαλυτότητας της δραστικής ουσίας (η ίδια η πακλιταξέλη είναι αδιάλυτη στο νερό). Λιγότερο συχνή και λιγότερο σοβαρή τοξικότητα (ναυτία, έμετος, κόπωση, αρθραλγία, μυαλγία, αλωπεκία) σε σύγκριση με προηγούμενα σκευάσματα
Caelyx Πεγκυλιωμένη λιποσωμιακή δοξορουβικίνη Θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, του καρκίνου των ωοθηκών, του σαρκώματος Καπόσι (καρκίνου των αιμοφόρων αγγείων), του πολλαπλού μυελώματος Υψηλότερη συγκέντρωση στα καρκινικά κύτταρα και αυξημένος χρόνος κυκλοφορίας – μείωση της καρδιοτοξικότητας της δοξορουβικίνης
CosmoFer/INFeD/Ferrisat* Νανοσωματίδια σιδήρου επικαλυμμένα με δεξτράνη για χορήγηση παρεντερικά (έγχυση) Θεραπεία της αναιμίας Σταθερότερο σύμπλοκο σιδήρου-υδατάνθρακα σε σύγκριση με τα σκευάσματα που δεν είναι νανοφάρμακα – μειωμένη τοξικότητα (μειωμένη νεφροτοξικότητα, ενδοκυτταρική συσσώρευση σιδήρου).
Rapamune Σωματίδια sirolimus σε μορφή νανοκρυσταλλικού κολλοειδούς συστήματος νανοδιασποράς, σταθεροποιημένα με σκοπό τη μείωση του μεγέθους τους Προφύλαξη της απόρριψης οργάνου σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού Βελτιωμένη σταθερότητα και βιοδιαθεσιμότητα


*Μη διαθέσιμη EPAR λόγω μη χορήγησης άδειας μέσω της ευρωπαϊκής διαδικασίας.