Τα νανοϋλικά στα καλλυντικά

Козметични продукти

Τα καλλυντικά που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ διέπονται από τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα. Ο κανονισμός αυτός παρέχει ένα πλαίσιο ασφαλείας και θεσπίζει ένα κεντρικό σύστημα κοινοποιήσεων για τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Οι βαφές, τα συντηρητικά και τα φίλτρα υπεριωδών ακτίνων , περιλαμβανομένων των νανοϋλικών, πρέπει να λαμβάνουν ρητή αδειοδότηση.

Οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς ή τα ορισθέντα τρίτα μέρη πρέπει να καταχωρίζουν τα καλλυντικά τους μέσω της πύλης κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (CPNP). Εάν ένα προϊόν περιέχει νανοϋλικά, ο κοινοποιών πρέπει να ταυτοποιήσει το νανοϋλικό και να διευκρινίσει την πιθανή οδό μέσω της οποίας ένα πρόσωπο θα μπορούσε να εκτεθεί στο συγκεκριμένο νανοϋλικό,

Οι βαφές, τα συντηρητικά και τα φίλτρα υπεριωδών ακτίνων πρέπει να έχουν λάβει αδειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά. Πριν από την αδειοδότηση, η επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS) εξετάζει τα τοξικολογικά δεδομένα που σχετίζονται με την ουσία για την οποία ζητείται αδειοδότηση.

Μπορείτε να εξακριβώσετε εάν το καλλυντικό προϊόν που χρησιμοποιείτε περιέχει νανοϋλικά συμβουλευόμενοι τον κατάλογο των συστατικών στη συσκευασία του προϊόντος. Τα νανοϋλικά που περιέχει το καλλυντικό προϊόν πρέπει να φέρουν τη σήμανση «νανο» εντός παρένθεσης μετά την ονομασία του συστατικού.

 

 

Ενημερωτικό γράφημα

 

Το ενημερωτικό γράφημα δημιουργήθηκε από τον ECHA για το EUON με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος SMP-COSME.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ECHA και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.