Τα νανοϋλικά στα καλλυντικά

Καλλυντικά προϊόντα:

Τα καλλυντικά που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ διέπονται από τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα. Ο κανονισμός αυτός παρέχει ένα πλαίσιο ασφαλείας και θεσπίζει ένα κεντρικό σύστημα κοινοποιήσεων για τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Οι βαφές, τα συντηρητικά και τα φίλτρα υπεριωδών ακτίνων , περιλαμβανομένων των νανοϋλικών, πρέπει να λαμβάνουν ρητή αδειοδότηση.

Οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς ή τα ορισθέντα τρίτα μέρη πρέπει να καταχωρίζουν τα καλλυντικά τους μέσω της πύλης κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (CPNP). Εάν ένα προϊόν περιέχει νανοϋλικά, ο κοινοποιών πρέπει να ταυτοποιήσει το νανοϋλικό και να διευκρινίσει την πιθανή οδό μέσω της οποίας ένα πρόσωπο θα μπορούσε να εκτεθεί στο συγκεκριμένο νανοϋλικό,

Οι βαφές, τα συντηρητικά και τα φίλτρα υπεριωδών ακτίνων πρέπει να έχουν λάβει αδειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά. Πριν από την αδειοδότηση, η επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS) εξετάζει τα τοξικολογικά δεδομένα που σχετίζονται με την ουσία για την οποία ζητείται αδειοδότηση.

Μπορείτε να εξακριβώσετε εάν το καλλυντικό προϊόν που χρησιμοποιείτε περιέχει νανοϋλικά συμβουλευόμενοι τον κατάλογο των συστατικών στη συσκευασία του προϊόντος. Τα νανοϋλικά που περιέχει το καλλυντικό προϊόν πρέπει να φέρουν τη σήμανση «νανο» εντός παρένθεσης μετά την ονομασία του συστατικού.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.