Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος συστατικών των καλλυντικών προϊόντων

Κατάλογος συστατικών των καλλυντικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2017 έναν κατάλογο με όλα τα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα στην ΕΕ, ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά. Πολλές από τις ουσίες που απαριθμούνται στον κατάλογο είναι επίσης καταχωρισμένες δυνάμει του κανονισμού REACH.

Στον ακόλουθο πίνακα απαριθμούνται τα νανοϋλικά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τον αριθμό τους EΚ και CAS, και συνδέονται με τα δεδομένα καταχώρισής τους στη βάση δεδομένων χημικών προϊόντων που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA). Στην εν λόγω βάση μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση τους και τις κανονιστικές δραστηριότητες που τα αφορούν.

Η σύνδεση πραγματοποιήθηκε με αντιστοίχιση των χημικών ουσιών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων του ECHA μέσω του αριθμού τους CAS και/ή με την ονομασία του νανοϋλικού στον κατάλογο.

Δεδομένου ότι η καταχώριση νανοϋλικών δυνάμει του κανονισμού για τα καλλυντικά και η καταχώριση ουσιών δυνάμει του κανονισμού REACH έχουν διαφορετικά πεδία εφαρμογής, δεν είναι δυνατό να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία σε όλες τις περιπτώσεις. Ορισμένες από τις καταχωρίσεις του καταλόγου των νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα έχουν πιο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής από το πεδίο των ουσιών που είναι καταχωρισμένες δυνάμει του κανονισμού REACH.  Αξίζει να σημειωθεί ότι μια καταχώριση που πραγματοποιείται δυνάμει του κανονισμού REACH ενδέχεται να μην καλύπτει συγκεκριμένα τις νανομορφές των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά.

 

EC/List name EC CAS Type Name
Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate 217-699-5 1934-21-0 Colourant ACID YELLOW 23 / CI 19140
Barium sulfate 231-784-4 7727-43-7 Colourant BARIUM SULFATE / CI 77120
Carbon black 215-609-9 1333-86-4 Colourant CARBON BLACK / CI 77266
Chromium (III) oxide 215-160-9 1308-38-9 Colourant CI 77288
Diiron trioxide 215-168-2 1309-37-1 Colourant CI 77491
Triiron tetraoxide 215-277-5 1317-61-9 Colourant CI 77499
Prussian blue 237-875-5 14038-43-8 Colourant CI 77510
Titanium dioxide 236-675-5 13463-67-7 Colourant CI 77891
Copper 231-159-6 7440-50-8 Colourant COPPER / CI 77400
Gold 231-165-9 7440-57-5 Colourant GOLD / CI 77480
Disodium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-2-naphthoate 227-497-9 5858-81-1 Colourant PIGMENT RED 57 / CI 15850
Calcium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-2-naphthoate 226-109-5 1234986 Colourant PIGMENT RED 57:1 / CI 15850
Silver 231-131-3 7440-22-4 Colourant SILVER / CI 77820
No EC/List name available 425-950-7 187393-00-6 UV filter BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE
2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate 226-775-7 5466-77-3 UV filter ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol) 403-800-1 103597-45-1 UV filter METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL
Titanium dioxide 236-675-5 13463-67-7 UV filter TITANIUM DIOXIDE
No EC/List name available 479-950-7 31274-51-8 UV filter TRIS-BIPHENYL TRIAZINE
Zinc oxide 215-222-5 1314-13-2 UV filter ZINC OXIDE
Zinc oxide 215-222-5 7440-66-6 UV filter ZINC OXIDE
Zinc oxide 628-643-8 55204-38-1 UV filter ZINC OXIDE
Zinc oxide (ZnO) 617-101-6 8051-03-4 UV filter ZINC OXIDE
Zinc oxide (ZnO), calcined 297-712-9 93686-58-9 UV filter ZINC OXIDE
Zinc oxide dispersion 910-472-8 N/A UV filter ZINC OXIDE
Zinc oxide dispersion 939-819-1 N/A UV filter ZINC OXIDE
Zinc oxide nano 933-598-5 N/A UV filter ZINC OXIDE
Aluminium oxide 215-691-6 1344-28-1 Other ALUMINA
Cellulose 232-674-9 9004-34-6 Other CELLULOSE
Copper 231-159-6 7440-50-8 Other COLLOIDAL COPPER
Gold 231-165-9 7440-57-5 Other COLLOIDAL GOLD
Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other COLLOIDAL PLATINUM
Silver 231-131-3 7440-22-4 Other COLLOIDAL SILVER
(C60-Ih)[5,6]fullerene 628-630-7 99685-96-8 Other FULLERENES
Fullerene C70 634-223-5 115383-22-7 Other FULLERENES
Fullerene, multi-walled 923-072-3 N/A Other FULLERENES
Fullerene, single-walled 922-320-8 N/A Other FULLERENES
Fullerenes C60/C70 682-073-4 131159-39-2 Other FULLERENES
Fullerenes C60/C70 943-307-3 131159-39-2 Other FULLERENES
Silicon dioxide 231-545-4 112926-00-8  Other HYDRATED SILICA
Hydroxylapatite (Ca5(OH)(PO4)3) 215-145-7 1306-06-5 Other HYDROXYAPATITE
Silicic acid, lithium magnesium sodium salt 258-476-2 53320-86-8 Other LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE
Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other PLATINUM
Platinum 231-116-1 7440-06-4 Other PLATINUM POWDER
Retinol 200-683-7 68-26-8 Other RETINOL
No entry in ECHA chemicals database N/A 1317-82-4 Other SAPPHIRE POWDER
Silicon dioxide 231-545-4 7631-86-9 Other SILICA
Amorphous silica 614-122-2 67762-90-7 Other SILICA DIMETHICONE SILYLATE
Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica 271-893-4 68611-44-9 Other SILICA DIMETHYL SILYLATE
Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica 272-697-1 68909-20-6 Other SILICA SILYLATE
Silicate(2-), hexafluoro-, disodium, reaction products with lithium magnesium sodium silicate 285-349-9 85085-18-3 Other SODIUM MAGNESIUM FLUOROSILICATE
No entry in ECHA chemicals database N/A 101659-01-2 Other SODIUM MAGNESIUM SILICATE
No entry in ECHA chemicals database N/A N/A Other SODIUM PROPOXYHYDROXYPROPYL THIOSULFATE SILICA
2-propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene 618-461-7 9010-92-8 Other STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER
Tin oxide 215-569-2 1332-29-2 Other TIN OXIDE
α-tocopheryl acetate 200-405-4 58-95-7 Other TOCOPHERYL ACETATE

Categories Display


Route: .live1