Ασφάλεια

Worker painting a car

Πώς επηρεάζουν τα νανοϋλικά την υγεία και το περιβάλλον; Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αν και οι επιστήμονες έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία στην αξιολόγηση της ασφάλειας και της τοξικότητας των χημικών ουσιών εν γένει, τα νανοϋλικά εξακολουθούν να θέτουν επιπλέον τεχνικές και επιστημονικές προκλήσεις και ερωτήματα.

Ένα φλέγον ζήτημα μεταξύ των τοξικολόγων είναι κατά πόσο τα νανοϋλικά εμφανίζουν, σε επίπεδο νανοκλίμακας, βιολογικές συνέπειες στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, οι οποίες δεν συναντώνται γενικά στις χημικές ουσίες.

Τα νανοϋλικά αποτελούν μια πολύ ετερογενή ομάδα χημικών ουσιών. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να κάνουμε  γενικές δηλώσεις για τα νανοϋλικά, και πρέπει το καθένα να εξετάζεται σε ξεχωριστή βάση, ακριβώς όπως και οποιαδήποτε άλλη χημική ουσία.

Εν τούτοις, μπορούν να γίνουν κάποιες γενικεύσεις. Για παράδειγμα, η Επιστημονική Επιτροπή σχετικά με τους αναδυόμενους και προσφάτως εντοπισθέντες κινδύνους για την υγεία (SCENIHR) ήδη συμπέρανε από το 2006 ότι για ένα ευδιάλυτο νανοϋλικό, στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει η τοξικότητα της συμβατικής του μορφής. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από άλλες επιστημονικές επιτροπές/ομάδες της επιστημονικής επιτροπής για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS), της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) στις πιο πρόσφατες γνωμοδοτήσεις τους.

Έχει επιτελεστεί, επίσης, σημαντικό έργο στη μελέτη των πιθανών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν τα νανοϋλικά στο γενετικό υλικό των κυττάρων, καθώς και του πιθανού μηχανισμού που βρίσκεται από πίσω. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί έως σήμερα στα νανοϋλικά, οι επιστήμονες έχουν προτείνει νέες μεθόδους για την αξιολόγηση του πιθανού κινδύνου τους. Χάρη στο έργο που επιτελείται, διαρκώς βελτιώνεται η αντίληψή μας για τον καλύτερο τρόπο ελέγχου και αξιολόγησης  της πιθανής επικινδυνότητας και των κινδύνων των νανοϋλικών.