Έκθεση σε νανοϋλικά μέσω του δέρματος

Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές βιομηχανικές διεργασίες και ενσωματώνονται σε πολυάριθμα καταναλωτικά προϊόντα, όπως καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα, ανθεκτικά στη χρώση και αντιβακτηριακά ενδύματα, αθλητικός εξοπλισμός και προϊόντα καθαρισμού. Η χρήση νανοϋλικών σε αυτά τα προϊόντα μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε έκθεση, διείσδυση και απορρόφηση από τον οργανισμό μέσω του δέρματος, ιδίως όσον αφορά τους εργαζομένους και τους καταναλωτές.

Παρόλο που το δέρμα είναι σχετικά αδιαπέραστο από τα νανοϋλικά, η συστημική έκθεση εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας, δεδομένου ότι το δέρμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους τα νανοϋλικά αλληλεπιδρούν με το δέρμα και της δυνατότητάς τους να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας. Δεδομένου ότι η απορρόφηση των νανοϋλικών μέσω του δέρματος αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συστημική παρουσία τους στον οργανισμό μετά τη δερματική έκθεση, είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνιστούν οι μηχανισμοί με τους οποίους τα νανοϋλικά μπορούν να απορροφηθούν μέσω του δέρματος, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη απορρόφησή τους μέσω του δέρματος.


Η ακεραιότητα του δέρματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση των νανοϋλικών 

Η απορρόφηση και η διείσδυση στον οργανισμό μέσω του δέρματος είναι αποτέλεσμα σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιδιοτήτων των σωματιδίων του σκευάσματος και της κατάστασης του δέρματος.  Η υποβάθμιση της ακεραιότητας του δέρματος και τα παρασκευάσματα που αυξάνουν τη διαπερατότητα του δέρματος φαίνεται να αυξάνουν τη διείσδυση. 

Τα νανοσωματίδια τείνουν να συσσωματώνονται στον ιδρώτα, γεγονός που μπορεί να μειώσει την ικανότητά τους να διεισδύουν στην εξωτερική στιβάδα του δέρματος, την κεράτινη στιβάδα. Η διείσδυση όμως μπορεί να είναι υψηλότερη όταν πρόκειται για σωματίδια τα οποία χρησιμοποιούνται σε παρασκεύασμα που εμποδίζει τη συσσωμάτωσή τους. 


Μικρότερο μέγεθος μπορεί να συνεπάγεται μεγαλύτερη απορρόφηση

Αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι το μέγεθος των σωματιδίων ενδέχεται να επηρεάζει τη διείσδυση μέσω του δέρματος, με τα μικρότερα σωματίδια να έχουν μεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης. Οι ιδιότητες της επιφάνειας του δέρματος, όπως η επικάλυψη με ουσίες και το ηλεκτρικό φορτίο -με το θετικό φορτίο να συνεπάγεται υψηλότερη διείσδυση- μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη διείσδυση των σωματιδίων μέσω του δέρματος.


Απαιτούνται περισσότερες συγκριτικές μελέτες σχετικά με την απορρόφηση μέσω του δέρματος

Για να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ των ιδιοτήτων των νανοϋλικών και του δυναμικού απορρόφησής τους μέσω του δέρματος απαιτούνται περισσότερες συγκριτικές μελέτες. Η σχέση μεταξύ των νανοϋλικών και της διασποράς τους ή του παρασκευάσματος κατά τη διάρκεια της έκθεσης είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και μπορεί να ποικίλλει για το ίδιο νανοϋλικό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα.