Επιπτώσεις των νανοϋλικών στην αναπαραγωγή

Οι επιπτώσεις στην αναπαραγωγή είναι αλλαγές στη γονιμότητα ή διαταραχές της ανάπτυξης που συμβαίνουν πριν ή μετά τη γέννηση.

Οι γυναίκες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να καταστούν έγκυες λόγω αλλαγών στον αναπαραγωγικό τους κύκλο (οίστρος) ή να αντιμετωπίσουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού. Οι άνδρες ενδέχεται να βιώσουν αλλαγές στην παραγωγή ή την ποιότητα των σπερματοζωαρίων που μειώνουν τη γονιμότητά τους. 

Η έκθεση σε χημικές ουσίες μπορεί επίσης να επηρεάσει την εφηβεία και τη σεξουαλική συμπεριφορά. Ως αναπτυξιακή επίπτωση νοείται οποιαδήποτε μεταβολή στην ανάπτυξη των οργάνων, με αποτέλεσμα δομικές και λειτουργικές αλλαγές.


Δοκιμές τοξικότητας στην αναπαραγωγή και την ανάπτυξη

Στο πλαίσιο μελετών τοξικότητας στην αναπαραγωγή και την ανάπτυξη, εξακολουθούν να διενεργούνται δοκιμές σε ζώα. Η χημική ουσία που υποβάλλεται σε δοκιμή χορηγείται συνήθως από το στόμα ή μέσω της εισπνοής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ορισμένες μελέτες ενδέχεται να συνεχίζονται για περισσότερες από μία γενιές, προκειμένου να συγκεντρωθούν πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις.

Επί του παρόντος, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις των νανοϋλικών στην αναπαραγωγή είναι περιορισμένες. Συνήθως, οι επιβλαβείς επιπτώσεις εμφανίζονται μετά τη διάλυση μιας χημικής ουσίας στον οργανισμό, για παράδειγμα μετά την πρόσληψή της από το στόμα, την απορρόφησή της μέσω του εντέρου στην κυκλοφορία του αίματος και, κατ’ επέκταση, τη διάθεσή της σε όλα τα όργανα. Ωστόσο, πολλά νανοϋλικά είναι χαμηλής διαλυτότητας και ενδέχεται να μην διαλύονται στον οργανισμό. 

Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα νανοσωματίδια μπορούν να διαπερνούν τα κύτταρα λόγω του μικρού τους μεγέθους και να εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος. Απαιτούνται όμως περισσότερες έρευνες και συστηματικές δοκιμές για την πλήρη κατανόηση των επιπτώσεών τους στην αναπαραγωγή.