Περιβάλλον

Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως οι κίνδυνοι για τον καθαρό αέρα, το πόσιμο νερό και τα υγιή εδάφη. Τα νανοϋλικά παρέχουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές ενδείξεις όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας του αέρα και των υδάτων για την αποτελεσματικότερη μείωση της ρύπανσης. Ποια είναι τα οφέλη που έχουν ήδη αποφέρει στην κοινωνία και τι μπορούμε να προσδοκούμε από τις μελλοντικές εξελίξεις;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα νανοϋλικά και η νανοτεχνολογία μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε ορισμένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Ορισμένες από τις τεχνολογίες αυτές υπάρχουν ήδη, ενώ άλλες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.

Μεταξύ των υφιστάμενων εφαρμογών συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

  • εξυγίανση υδάτων που έχουν μολυνθεί από βαρέα μέταλλα,
  • απομάκρυνση ρύπων από τις εξατμίσεις των κινητήρων αυτοκινήτων μέσω της χρήσης νανοϋλικών μεγάλου εμβαδού σε καταλυτικούς μετατροπείς,
  • η χρήση πρόσθετων σε καύσιμα με βάση τα νανοϋλικά για τη βελτίωση της απόδοσης της καύσης
  • καθαρισμός πετρελαιοκηλίδων,
  • μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης καυσίμων μέσω της χρήσης ελαφρύτερων υλικών με βάση τα νανοϋλικά,
  • αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες με ικανότητα διάσπασης των ρύπων.

Τα νανοϋλικά και η νανοτεχνολογία μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας, επιτρέποντας τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων. Τα νανοϋλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών και για την κατασκευή συσσωρευτών υψηλής χωρητικότητας, οι οποίοι διευκολύνουν την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και επιτρέπουν την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεγαλύτερης αυτονομίας.

Όπως συμβαίνει με κάθε νέο υλικό και τεχνολογία, υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι που πρέπει να μελετούνται και να αξιολογούνται προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα στην κοινωνία μας να αξιοποιεί τα οφέλη των νανοϋλικών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις τυχόν επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.