Διεθνείς δραστηριότητες

Οι πιθανοί κίνδυνοι από τα νανοϋλικά αποτελούν αντικείμενο διεθνών συζητήσεων εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Ταυτόχρονα, τα κοινωνικά οφέλη από τις λύσεις που παρέχει η νανοτεχνολογία είναι εξίσου ενδιαφέροντα για τους ερευνητές και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Το θέμα της ασφάλειας των νανοϋλικών αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων σε διάφορα διεθνή φόρα: ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) συμβάλλουν όλοι στην εξέλιξη των γνώσεων για τα συγκεκριμένα υλικά.

Η συζήτηση εστιάζει κυρίως σε τρόπους για την ασφαλή χρήση και χειρισμό των νανοϋλικών ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα οφέλη της νανοτεχνολογίας.